1. <form id='lqePI7'></form>
    <bdo id='lqePI7'><sup id='lqePI7'><div id='lqePI7'><bdo id='lqePI7'></bdo></div></sup></bdo>

     • 凤凰彩票
      首页 > 八字知识 > 天干地支 > 地支五行藏干气数

      地支五行藏干气数

      2017-11-05 23:16:46 来源:http://psllxx.com/ 作者:周玺尊

      地支的阴阳运行状态决定了该地支中暗藏五行的存在状态。不同的地支中,所遁藏的五行气数也不同。那么在十二地支中,其五行气数的分布情况如何呢?醉醒堂结合传统说法论述如下:

      对五行气数影响最大的是月令所属地支,根据每月有三十天,我们把地支每宫的五行气数定为三十分,则各宫所藏五行气数如下:

      子午卯酉为本气帝旺之宫,不容他存在,故子宫癸水三十分;午宫丁火三十分;卯宫乙木三十分;酉宫辛金三十分。

      寅申巳亥为本气临官之宫,其中又有长生之气,故寅宫甲木二十一分、丙火九分;巳宫丙火二十一分、庚金九分;申宫庚金二十一分、壬水九分;亥宫壬水二十一分、甲木九分。

      辰戌丑未为土之本气,故辰戌均藏戊土十八分、丑未均藏己土十八分。又为余气之宫,故辰宫乙木九、戌宫辛金九分、丑宫癸水九分、未宫丁火九分。又为库气之宫,故辰宫癸水三分、戌宫丁火三分、丑宫辛金三分、未宫乙木三分。

      故人认为土寄生于火,所以寅、巳、午三宫中也有土的气数存在,实际上等于挤占了木火的气数,故寅宫变为甲木十六分、丙火戊土各七分。巳宫变为丙火十六分、庚金九分、戊土五分。午宫变为丁火二十一分、己土九分。又认为“四立”后——立春后交寅、立夏后交巳、立秋后交申、立冬后交亥——也有土气的存在;即除了寅巳二宫有土的气数外,申亥二宫也有土的气数,但这种说法在实际预测中得不到检验,毫无实际意义,兹不取。

      地支十二宫中的五行气数,既不能象二十四节气那样,可作天文观测,也无仪器加以检验。古人所作的地支五行藏气分数,不过是古人的揣测和硬性规定罢了,并不百分之百准确。所以对地支中不同五行的气数分布,有个感性上的比例即可,不可执着于数据。事实上绝大部份八字命局的地支,都处于刑冲会合状态下,使得这种“数据”更无具体的统计与操作性。现在有些人传授命理,甚至于煞有介事地把五行藏气分数“精确”到小数点以后,似乎在五行衰旺分析上给初学者指出了一条捷径,实际上在思维上是误人子弟。因为祖国预测学和其它东方哲学一样,是一种感性化的思维模式,属于所谓的“模糊学”的范畴。希望初学者不要把那种过于理性化甚至机械化的思维方掺入到命理学习中来,那是永远也达不到那种“神而明之”的预测境界的。

       读过此篇文章的网友还读过:
       ☑ 天干地支五行
       ☑ 天干地支相合相冲相刑
       ☑ 天干五行
       ☑ 地支
       ☑ 地支六合
       ☑ 地支相冲八字预测实例

       手机访问:
       文章编辑:凤凰彩票 By http://psllxx.com/

      在线测试